سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا زرآبادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مجید قاسمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
آرش امامی صالح – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

تولید پسماند یکی از مهم ترین مشکلات جوامع صنعتی شده است یکی از این پسماند ضایعات لاستیک خودرو میباشد .در طی سال های گذشته تحقیقات زیادی در مورد نحوه تاثیر خرده لاستیک بر روی خواص مکانیکی و روانی بتن صورت پذیرفته است. در این تحقیق از دومش مختلف خرده لاستیک که عبارتند از ۳-۴٫۷۵و۱- ۳ میلیمتر در جهت بررسی تاثیر اندازه مش خرده لاستیک در مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته بتن استفاده شده است همچنین برای بررسی تاثیر نسبت شن وماسه در حضور خرده لاستیک از ۳نسبت مختلف ۳۳ درصد شن و ۳٫درصد ماسه، ۵۳ درصد شن و ۰۳ درصد ماسه و ۴۳ درصد شن و ۴۳ درصد ماسه استفاده شده است. تست مقاومت فشاری براساس استاندارد BS 1881 : part 116 وتست مدول الاستیسیته براساس ASTM c469 انجام پذیرفته است. نتایج کار نشان داد که کاهش مقاومت فشاری با کوچکتر شدن مش خرده لاستیک و افزایش درصد شن سنگدانه افزایش می یاید.همچنین مدول الاستیسیته در حضور مش کوچکتر کاهش بیش تری از خود نشان می دهد اما تغییرات مدول الاستیسیته حساسیت کم تری نسبت به مقاومت فشاری در مقابل تغییرات نسبت شن وماسه دارد