سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحیم امیریان – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
هوشنگ حسونی زاده – دکتراسازمان آب و برق خوزستان
مهناز جویلی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

وجود دشت های وسیع و حاصلخیز و داشتن بالغ بر سه میلیون وسیصد هزار هکتار اراضی مستعدکشاورزی در استان خوزستان ، لزوم و ضرورت تامین آب مطمئن را از طرق مختلف می طلبد. همچنین رشد شتابان جمعیت و نیاز روزافزون به آب از یک طرف و محدودیت منابع آب از سوی دیگر لزوم انجام برنامه ریزی منابع آب را جهت توسعه استان مورد توجه قرار میدهد.چنانچه حدود هشتاد درصد(دومیلیون وششصد هزارهکتار) از اراضی مستعد و قابل کشاورزی استان حتی باروشهای نوین آبیاری و با هیدرو مدول ۴/. لیتر در ثانیه تامین آبگردد. بالغ بر هزارمتر مکعب در ثانیه ومجموع سالانه بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز استان میباشد . اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه ای از یک دید باعث توجه بیشتر به ارزش واقعی آب و کاهش تلفات آب می گردد. .از طرف دیگر بهره برداری از آب برای کشاورزی در خوزستان در دشت های مختلف ثقلی بوده و نیاز به انتقال آب از طریق ایستگاههای پمپاژ با صرف هزینه گزاف ندارد. وحاصلخیزی مناسب خاک و شرایط آب وهوائی باعث میشود که بعضاً کشت سه بار در سال نیز عملی گردد. در این مقاله ضمن بررسی مصارف بخشهای مختلف کشاورزی ، اثرات مثبت ومنفی انتقال آب از حوضه های بالا دست بر توسعه دشت مذکور بررسی میگردد که این موضوع لزوم تجدید نظر در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب را مورد توجه قرار خواهد داد