سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اصغر لادریان – دکتری حفاری و آتشباری
اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس مکانیک سنگ

چکیده:

سدگتوند علیا دراستان خوزستان ۳۰ کیلومتری شمال غرب شهرستان شوشتر و ۱۲ کیلومتری شهرستان گتوند واقع گردیده و اخرین سدی استکه برروی رودخانه کارون احداث میشود این سد بلندترین سدخ اکی کشور با ارتفاع ۱۸۰ متر و از نوع سنگریزه ای با هسته رسی درکشور با حجم مصالح حدود ۳۰ میلیون مترمکعب خواهد بود بدلیل نیازبدنه به مصالح جهت استفاده درپوسته بدنه سد مصالح ۳B,3A معادن تولید مصالح که در مسیر جاده دسترسی به سرریز بود مورد اکتشاف و بهره برداری قرارگرفتند معادن قرضه مذکور درساحل چپ رودخانه و درمحدوده طولی نیروگاه تا دهانه آبگیر ادامه دارند با توجه به برنامه زمان بندی همزمانی انفجارات با عملیات بتن ریزی در موقعیت نیروگاه خم بالای اس ـ شفت ها و مخازن ضربه گیر اجتناب ناپذیر بود و بدلیل همزمان عملیات مذکور رفتارنگاری انفجارات مدنظر قرارگرفت دراین مقاله سعی شده است با استفاده از برداشتهای لرزه نگاری تاثیر انفجارات لرزش زمین و هوا برروی عملیات اجرایی بتن ریزی در محدوده هایمذکور مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.