سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – دانشیار دانشگاه گیلان
سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد – استادیار دانشگاه گیلان
محسن جهانی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله به تاثیر الیاف پلی پروپیلن و الیاف فولادی بربتن خودتراکم حاوی درصدهایی از دو نوع پوزولان جایگزین سیمان پرداخته شده است استفاده از مواد چسبنده جایگزین سیمان بدین جهت است که جایگزین های مناسبی را با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی و مصالح موجوددرهر منطقه برای سیمان یافت تابدین ترتیب بتوان خواص سیمانی بهتر و شاید با هزینه کمتری را بدست آورد دراین مقاله به بررسی تاثیر همزمان پوزولان ها و الیاف و مقایسه ی نتایج با یکدیگر و همچنین مقایسه آنها با طرح شاهد فاقد الیاف و موادپوزولانی پرداخته شده است ۹ طرح اختلاط مختلف تهیه شده است و درطرح های حاوی درصد جایگزین سیمان از ۱۰ درصد دوده سیلیس و ۲۰ درصد خاکستر پوسته شلتوک برنج استفاده شده است همچنین ازالیاف پلی پروپیلن با طول ۶ میلیمتر و الیاف فولادی با نسبت طول به قطر ۵۰میلیمتر استفاده شده و نسبت آب به سیمان درتمام طرح ها ثابت و برابر ۰٫۳۶ درنظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر مثبت هردونوع الیاف برمقاومت کششی تمام طرح های حاوی جایگزین های سیمان و غیرجایگزین بوده است.