سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشرف السادات بنی فاطمه – دانشگاه یزد
فاطمه اشرفی –
حمید نساج پوراصفهانی –
مسعود زینی –

چکیده:

عدم توجه به مسائل حرارتی و آکوستیکی در ساخت و ساز موجب شده است که مشکلاتی از قبیل اتلاف انرژی به میزان زیاد در زمینه حرارتی و نفوذ نوف ههای پیرامون ساختمان در زمینه ی آکوستیکی ایجاد شود. در این تحقیق عایق بودنحرارتی و صوتی پانل های گچی حاوی الیاف و پارچه های پلی پروپیلن ارزیابی شده است. نتایج نشان م یدهد که استفاده از الیاف و پارچه های پلی پروپیلن در پان لهای گچی به میزان قابل توجهی ضریب هدایت حرارتی و عایق سازی صوتی را بهبودبخشید.