سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
فریدون رادمنش – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
مصطفی خورسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
امیر پورحقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

یکی ازخصوصیات مهم درشکل گیری آبنمود سیلاب توزیع زمانی بارش است تعیین الگوی توزیع زمانی بارش به منظور براورد سیلاب تعیین پتانسیل سیل خیزی رگبارها و همچنین طراحی سیستم زه کشی ازا همیت ویژه ای برخوردار می باشد دراین مطالعه براساس تجارب سازمان جهانی هواشناسی درنقاط مختلف دنیا از چهارتیپ عمومی توزیع میزان یا عمق بارندگی درطول بارش استفاده شد و به کمک مدل HEC-HMS دبی پیک حوضه برای دوره بازگشت های مختلف شبیه سازی شد نتایج نشان داد که کمترین دبی پیک ازتوزیع بارش تیپ ۲ و بیشترین دبی پیک از توزیع بارش تیپ۳ حاصل میشود مقادیر دبی پیک حاصل ازتوزیع بارش تیپ ۴ از توزیع بارش تیپ ۱و۲ بیشتر بوده و مقادیری نزدیک به بارش تیپ ۳ دارد درواقع توزیع زمانی بارش بردبی پیک تاثیر زیادی دارد بطوریکه مقادیر دبی پیک شبیه سازی شده با توزیع بارش تیپ ۳ تقریبا دو برابر مقادیر شبیه سازی شده با توزیع بارش تیپ ۲ می باشد.