سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سینا اسدی – دانشجویان کارشناسی ارشد
احمد قربانی –
نسیم سلیمیان –

چکیده:

ماهی به عنوان یک منبع اساسی پروتئین بخش اصلی رژیم غذایی گروه های کم درآمد بسیاری از ملل درحال توسعه را تشکیل میدهد امارها نشانمیدهد دربین بخشهای تولید کننده غذا پرورش ماهی سریع ترین رشد را دارد با افزایش جمعیت دنیا ضرورتا نیاز به تولید ماهی نیز افزایش پیدا می کند ولیدرحال حاضر تولید فراورده های شیلاتی دچار رکود گردیده کهدر جهت رفع آن می توان زا فناوری های نوین مکانیزاسیون بهره جست هدف این تحقیق بررسی کاربرد الکتروموتور و میکروفیلترها درحوضچه های پرورش ماهی میب اشد این مطالعه به روش کتابخانه ای انجام گرفته است الکتروموتور با هوادهی تزریق اکسیژن مایع گاز زدایی جریان سازی جلوگیری از لایه بندی دفع مواد پروتئینی زائد محلول درآب تصفیه و پالایش رسوبات کف استخرو میکروفیلترها با حذف مواد معلق تبدیل امونیوم تولید شده به نیتریت و نیترات تزریق اکسیژن مایع ضدعفونی کردن آب باعث افزایش تولید و بالا رفتن سطح بهره وری این حوضچه ها گردیدها ست.