سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی رحیم نژاد – دکتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشکده مهندسی شیمی
قاسم نجف پور – دکتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشکده مهندسی شیمی
سیدعلی اصغر قریشی – دکتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشکده مهندسی شیمی
فهیمه حق پرست – مهندس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در سال های اخیر، به دلیل بحران انرژی ناشی از رشد جمعیت ، صنعتی شدن جوامع ، محدودیت سوخت هایفسیلی و مشکلات زیست محیطی، پیل سوختی میکروبی به عنوان یکی از منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی مورد توجه قرار گرفته است. ساکرومایسیس سرویسیا ۱ به عنوان یک بیوکاتالیست زنده و گلوکز به عنوان سوبسترا در پیل سوختی بیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت. در راستای بهبود عملکرد پیل میکروبی ، باید پارامترهایموثر بر عملکرد آن بررسی و بهینه شود. در میان عوامل موثر بر کارایی پیل میکروبی ، الکترود از آنجاییکه تاثیر مستقیم روی انتقال الکترون ها و برقراری جریان الکتریکی دارد، یک پارامتر بسیار مهم می باشد. الکترودهایمختلفی در آند مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به بررسی ۷ ماده مختلف به عنوان الکترود در پیل سوختی میکروبی دوبخشی ، پرداخته شد و در پایان از بین آلومینیوم ، مس ، استیل ، گرافیت ، کربن کاغذی ، کربن پارچه ای و بافت الیاف کربنی ، الکترود کربن پارچه ای در مقایسه با سایر مواد بالاترین دانسیته توان را برابر با۲۲/۴۳۶mw/m2بدست آورد. . پیل ساخته شده دارای ولتاژمدار باز ۲۵۰ میلی ولت بوده است که به مدت ۳۶ ساعت نیز کاملا پایدار بوده است