سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصور علی رحیمی باغ ابریشمی – مدرس دانشگاه و مدیر حسابداری اتکائی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

توانگری مالی موسسات بیمه از عوامل مهم در مدیریت ریسک است بخش مهمی از توانگری مالی شرکتهای بیمه از محل ذخایر فنی تامین می شود و مراجع ناظر و هدایتگر صنعت، به ویژه شورای عالی بیمه در قوانین و آیین نامه های مصوب بر کفایت ذخایر برای جبران خسارات و تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری شرکتهای بیمه تاکید دارند. استاندارد حسابداری شماره ۲۸ که از اول سال ۱۳۸۷ برای گزارشگری مالی شرکتهای بیمه لازم الاجراء شده است، محدودیتهایی را برای شناسایی ذخایر فنی، تکمیلی، خطرات حوادث طبیعی و برگشت حق بیمه قائل شده است. این محدودیت باعث می شود تابخش قابل توجهی از منابع شرکتها کاهش و یا به طور کامل حذف شود. بررسی های انجام نشان میدهد، ویژگیهای محیطی صنعت بیمه بر منظور نمودن ذخایر مزبور در صورتهای مالی تاکید دارد و مجوز لازم در مفاهیم نظری گزارشگری مالی برای این منظور موجود است. لذا پیشنهاد شده است؛ استاندارد مذکور بازنگری و ذخایر موصف به الزامات آن اضافه شود.