سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
هادی بهادری – دانشگاه ارومیه، استادیار گروه مهندسی عمران

چکیده:

با توجه به پتانسیل بالای پروژه های عمرانی در استفاده از لاستیک، به خصوص به عنوان جایگزینی مناسب برای مصالح خاکی دانه ای، انجام تحقیقات گسترده در خصوص کاربرد این مصالح در پروژه های عمرانی بسیار پر اهمیت است. در این تحقیق رفتار نوعی خاک که از اختلاطپودرلاستیک با ماسه بدست می آید مورد مطالعه قرارگرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی نقش پودرلاستیک بر روی رفتار زهکشی نشده خاکهای ماسه ای اشباع می باشد. بدین منظور تعدادی آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشدهCU) روی نمونه ها انجام شده و نتایج بدست آمده از این آزمایشات نشان می دهد افزودن پودرلاستیک به ماسه باعث بهبود رفتار زهکشی نشده ماسه های اشباع می شود