سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
هادی بهادری – دانشگاه ارومیه، استادیار گروه مهندسی عمران

چکیده:

امروزه محققان به دنبال یافتن مصالح جدیدی هستند که در ترکیب با خاک، علاوه بر بهبود بخشیدن به مشخصات مکانیکی خاک، از مقاومت ودوام خوبی نیز برخوردار باشند. در این تحقیق رفتار نوعی خاک که از اختلاط خرده های لاستیک با ماسه بدست می آید مورد مطالعه قرارگرفتهاست. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی نقش خرده های لاستیک بر روی تغییرات فشارآب حفره ای خاکهای ماسه ای اشباع می باشد بدین منظورتعدادی آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشدهCU) روی نمونه ها انجام شده و نتایج بدست آمده از این آزمایشات نشان می دهد که افزودن خرده های لاستیک تا در صد وزنی مشخصی سبب کاهش فشار آب حفره ای و افزایش مقاومت برشی خاک می شود