سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا تدین فر – عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
غلامعلی فرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
محمدحسین فائزنیا –
محمد قوامی زاده –

چکیده:

درسالهای اخیر نتایج مثبت حاصل از کاربرد پلیمر به عنوان ماده ای برای تثبیت خاک ها و افزایش مقاومت برشی آنها این ایده را بوجود آورده است که این ماده احتمالا درکنار سنگدانه های بتن و درمجاورت سیمان هم می تواند نقش مشابهی را ایفا نماید میزان پلیمر مصرفی درترکیب های بتنی بواسطه واکنشهای شیمیایی و فیزیکی ان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که ممکن است تنها دربازه مشخصی موجب افزایش مقاومت بتن گردد و پس از ان به عنوان موادزائد و مضرعمل نماید لذا دراین پژوهش به منظور بررسی مقدار مورد نیاز و تاثیر ماده مضاف پلیمری برخواص مکانیکی بتن دوسری نمونه با افزودن پلیمر و بدون پلیمر تحت عنوان نمونه های مورد آزمایش و نمونه شاهد با طرح اختلاط کاملا یکسان ساخته شد و برای پخش همه جانبه پلیمر به مخلوط از حل شده آن در آب پلیمر امولسیونی با نسبت های وزنی مختلف از ۰/۵ تا ۳ درصد نسبت به وزن سیمان استفاده گردید.