سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید نادعلی – گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احمد علی آماده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی ، دانش
هادی مرادی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی پژوهشکده علوم و فناوری مهام -گرو
سید محمد لاری بقال – دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده ها

چکیده:

پوشش نانو کامپوزیتی WC-Cr به دلیل خواص مطلوب مانند مقاومت به خوردگی و سایشی بالا ، در صنایع مختلف کاربردهای وسیعی دارد. در این تحقیق پوشش نانو کامپوزیتی WC-Cr در حمام آبکازی واتس حاوی ذرات کاربید تنگستن با قطر متوسط ۷۰ نانو متر با استفاده از جریان پالسی مربعی تولید شد. تاثیر افزودنی های ساخارین (Sodium Dodesil Sulfate) SDS بر میزان ذرات کاربید تنگستن و نحوه توزیع ان ها در پوشش مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های مورفولوژی با استفاده از SEM انجام شد و درصد .زنی ذرات آلومینا در پوشش با آنالیز EDS اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت ساخارین در حمام باعث کاهش حجمی و کاهش کلوخه ای شدن ذرات و صاف و براق شدن سطح پوشش و افزایش غلظت SDS تا ۱ گرم بر لیتر باعث افزایش حضور ذرات و کاهش کلوخه ای شدن آنها و با افزایش غلظت آن از ۱ تا ۲ گرم بر لیتر تاثیری در افزایش حضور ذرات ندارد.