سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضوان بهفر – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، واحد تحقیق و توسعه، سیمان دورود، دورود، ای
بابک ولی الهی بیشه – کارشناس مهندسی شیمی، کمپانی دانا اویل سرویسز
رضا بهفر – دانشجوی کارشناسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بخش مکا

چکیده:

سیمان کاری چا ههای نفت و گاز بخش مهمی از عملیات تکمیلی حفاری چاه محسوب م یشود که به دلیل تجدید ناپذیری دارای حساسیت خاصی بوده و کیفیت آن در طول عمر چاه تاثیر گذار می باشد وظیفه سیمانکمک به محافظت لوله جدار در برابر فشار سازند، محافظت از خوردگی لوله ها در اثر سیالات خورنده، ممانعت از مهاجرت سیالات از سازندی به سازند دیگر یا به سطح و غلبه بر هرزروی است. باتوجه به اینکه به طورطبیعی نفوذ گاز در دوغاب سیمانی زمانی رخ می دهد که فشار گاز از فشار هیدرواستاتیک دوغاب سیمان بیشتر شود و از طرف دیگر با توجه به طراحی دوغاب سیمان غالبا فشار هیدروستاتیک ستون سیمان به مراتباز فشار گاز (مخزن) بیشتر است بنابراین بایستی فشار هیدرواستاتیک و اعمال آن برای هر ترکیب دوغاب سیمان تابع زمان باشد ب همنظور بررسی کاهش توان اعمال فشار هیدرواستاتیک ستون دوغاب سیمان با افزایه های کنترل کننده صافاب دوغاب سیمان مورد بررسی قرار گرفت