سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم یزدانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مهدی نوری – دانشگاه گیلان

چکیده:

درمطالعه حاضر تاثیرافزایش LiCl به محلول الکتروریسی PVA برفرایند الکتروریسی بررسی شد کلرید لیتیم LiCl و پلی وینیل الکل pva ازشرکت مرک تهیه شدند محلول PVA15% با آب مقطر ساخته شد و وسپس نمونه هایی با درصدهای مختلف LiCl از این محلول تهیه شدویسکوزیته و رسانایی الکتریکی محلولهای اندازه گیری شد و همچنین درهنگام الکتروریسی میزان عبور جریان الکتریکی از آنها مطالعه شد نتایج نشان داد که با افزایش LicL به محلول ریسندگی ویسکوزیته و مقدار رسانایی محلول افزایش یافت و همچنین موجب عبور بیشتر جریان درحین الکتروریسی شد اما وقتی مقدار Licl از۱درصد بالاتر رفت فرایند الکتروریسی دچار اختلال شد و نانوالیاف قبل از رسیدن به جمع کننده سفت شدند.