سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسین ساداتی بالادهی – استادیار دانشگاه آزاد گرگان
علی صادقی لاریجانی – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
مسعود فلاح زاده –

چکیده:

مطالعات تصادفات بیانگر آن است که بخش عمده ای از تصادفات فوتی ها و مجروحین ناشی از آن به دلیل برخورد عابر پیاده با وسیله نقلیه می باشد لذا توجه جدی به ایمنی عابرین پیاده بیش از هر زمان دیگری برای ما حائز اهمیت می باشد بیشترین برخورد وسیله نقلیه با عابرین پیاده به هنگام عبور عابر از عرض گذر به خصوص درراه هایی که عرض پیوسته سواره رو زیاد باشد اتفاق می افتد درحال حاضر درصد زیادی از راه های درون شهری و برون شهری را راه های بدون میانه تشکیل میدهند و این موضوع سبب افزایش عرض پیوسته سواره رو و درنتیجه کاهش ایمنی عابرین می گردد هدف از این مقاله ارایه راهکارهایی به منظور افزایش ایمنی عابرین پیاده درراه های بدون میانه نظیر افزایش پهنای خط کشی وسط راه به همراه آسفالت لرزه آور می باشد.