سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدشاهرخ عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مرتضی بسطامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

مهاربندی های ECBF فرم تغییر شکل یافته ای از مهاربندهای CBF می باشند که پلیت میانی آنها دارای خروج ازمرکزیت می باشد دراین تحقیق مدلهای یک درجه آزادی سیستم مذکور با درصد خروج از مرکزیت های مختلف و ضخامت های مختلف پلیت میانی موردمدلسازی قرارگرفتند نتایج نشان میدهد که سختی و شکل پذیری سیستم با افزایش ضخامت پلیت و درصدخروج از مرکزیت آن افزایش پیدا می کند به علاوه ضخامت پلیت می تواند جذب انرژی را از ۲/۸ تا ۱۱/۲ برابر افزایش دهد نتایج نشان داد که درصد بهینه خروج ازم رکزیت برای حصول ماکزیمم سختی ۱۵ درصد می باشد.