سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه السادات ساعتچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
بهنام قوامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن راجی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین پدرام – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی فناوری مبتنی بر CMOS که سالها به علت برخی مزایا از قبیل توان مصرفی کم حاشیه نویز بالا و قابلیت مجتمع سازی درمقیاس وسیع فناوری غالب بوده است چالشها اساسی روبرو شده اند بنابراین بخش قابل توجهی از تلاش طراحان این مدارها امروزه معطوف به یافتن تکنولوژی جایگزینی برای پیاده سازی این مدارها شده است یکی از این تکنولوژی ها استفاده از ساختارهای مبتنی بر مدل تقاطعی که بصورت پایین به بالا طراحی می شوند می باشد البته تراکم اشکال و تغییر پذیری پارامترها برای این ساختارها از مهمترین چالشهای طراحی های آینده به شمار می روند که بایستی حین فرایند نگاشت مدار و همچنیندر آنالیز پارامترهای طراحی این ساختارها به خصوص بارآوری ساخت مورد توجه قرارگیرد دراین مقاله برای یک مدل نگاشت حریصانه اگاه از اشکال و تغییر پذیری بارآوری ساخت مورد بررسیقرار گرفته است و تاثیر نرخ اشکال اندازه تابع منطقی نسبت اندازه تابع به اندازه مدل تقاطعی و نرخ تغییر پذیری را با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو برروی بارآوری ساخت مورد مطالعه قرار داده است.