سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مانی نقاش – دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
سیدقدرت ا… سیف السادات – دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمود جورابیان – دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

برای داشتن عملکرد مطلوب سیستم حفاظتی لازمست جریان خروجی CT ازنظر شکل و اندازه کاملا متناظر با جریان خطا باشد یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار درشکل موج جریان خروجی CT و عملکرد اشتباه رله حفاظتی اشباع هسته Ct به ویژه اشباع ناشی ازمولفه Dc جریان است این مشکل درشبکه های توزیع برق صنعتی بیشتر به چشم می خورد اگرجریان خطا ازدو cT با اختلاف نسبت تبدیل زیاد مثلا ۵۰/۵و ۲۵۰۰/۵ عبور کند باعث می شود که CT دارای نسبت تبدیل کمتر سریعتر اشباع شده و رله متصل به آن رله پایین دستی دیرتر عمل کند و ازطرفی رله متصل به CT دارای نسبت تبدیل بیشتر رله بالادستی فرمان تریپ را صادر خواهد کرد این مشکل درشبکه برق فولاد خوزستان باعث خروج بی دلیل برخی ازپلنت های تولیدی شده است برای بررسی و رفع این مشکل با استفاده از نرم افزار DIGSILENT ابتدا مطالعات هماهنگی حفاظتی ردشرایط ماناانجام شده است و سپس با استفاده ازم طالعه شبکه درشرایط گذرا تاثیراشباع CT برهماهنگی حفاظتی مورد ارزیابی قرارگرفته است.