سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ا طارمیان – استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تھ
ه غلامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبی

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر اشباع چوب صنوبر P.nigra با نانوذرات نقره بر روی ضریب نفوذپذیری طولی آن موردمطالعه قرارگرفت به این منظور تخته هایی از برون چوب صنوبر تهیه گردید و با استفاده از مته گردبر نمونه های استوانه ای شکل در جهت طولی با قطر ۱۸ mm و طولهای ۱۵و۳۰ mm تهیه شد و سپس در امولسیون نانو ذرات نقره به مدت ۲۴ ساعت غوطه ورشدند و به مدت ۱۲ روز در شرایط اتاق کلیما رطوبت نسبی ۶۵ درصد دمای ۲۰ درجه سانتی گراد به جهت رسیدن به رطوبت تعادل ۱۲ درصد قرارگرفتند برای محدود کردن عبور سیال هوا از جهت طولی سطوح جانبی نمونه ها با رزین اپوکسی اندود شد و ضریب نفوذ پذیری طولی ان ها با یک دستگاه اندازه گیری ضریب نفوذپذیری با گاز هوا اندازه گیری شد در هریک از طولهای ۱۵و۳۰mm روند تغییرات ضریب نفوذپذیری مشابه بود نتایج نشان داد که نمونه های با طول بیشتر دارای ضریب نفوذپذیری کمتری نسبت به نمونه ها یا با طول کمتر بودند.