سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیف اله سعدالدین – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
طاهره ابتدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
مجتبی شعاع الدین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

چکیده:

شبکه های توزیع آب شهری همواره بعنوان مهمترین و پرهزینه ترین بخش طرحهای حوزه مدیریت آبرسانی شهری مدنظر بودها ست دراین میان لزوم اهمیت توجه به لوله ها شامل عمق بارگذاری جنس خاک بستر نوع، قطر، پوشش لوله، و بارهای وارد برآنست . عدم تعیین دقیق مقدار بار مجاز برلوله ها و همچنین نداشتن آگاهی از رفتار لوله ها در برابر بارگذاری ها موجبات اختلال در کارایی شبکه و وقوع بحرانهای اجتماعی را فراهم می آورد. با توجه به اهمیت ضربه قوچ در لوله های انتقال سیالات و پتانسیل بالای تخریب ناشی از آن بررسی این پدیده جهت حفاظت لوله ها در برابر صدمات بسیار ضروری است و کاهش تاثیرات مخرب موجب کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری سیستم انتقال آب خواهد شد.