سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مرتضی صداقت حسینی – مربی مرکز آموزش عالی امام خمیای (ره) کرج
مسعود رستمی – موسسه علمی تحقیقاتی محور نانوکاوان نباء
فرهاد نرجسپور – مربی مرکز آموزش عالی امام خمیای (ره) کرج
احمد محمدی – عضو هیدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

یکی از مهمترین بخش های مدیریت ماشین های کشاورزی، مدیریت هزینه های تعمیرات و نگهداری می باشد. امروزه تراکتورها یکی از منابع مهم توان در کشاورزی می باشند. هزینه تعمیرات کلی موتور بیشترین مقدار هزینه های تعمیرات و نگهداری را شامل می شود. مصرف روغن مناسب و باکیفیت در موتور یکی از مهمترین عوامل افزایش طول عمر موتور است. یکی از روش ها مدرن افزایش کیفیت روغن موتور و کنترل کردن هزینه ها ، علم نانو می باشد. در این تحقیق اثر نانو الماس واره به عنوان ماده افزودنی روغن موتور روی افزایش کیفیت روغن و کاهش سایش در ترکیبان روغن موتور بررسی شد. از این رو ۱۰ دستگاه تراکتور مسی فرگوسن ۳۹۹ در شهرستان کرج انتخاب شدند. این تراکتور ها به دو دسته تقسیم شدند. در روغن موتور تراکتورهای یکی ار گروه ها نانو الماس وارده افزوده شد و در موتور تراکتورهای گروه دیگر از روغن موتور بدون افزودنی استفاده گردید . سپس از روغن موتور همه تراکتور ها درفواصل زمانی ۵۰ و ۱۰۰ و۱۲۰ ساعت کاری نمونه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج، اختلاف معنی دار در سطح ۵% در طول عمر مواد افزودنی روغن و کمیت ذرات فرسایشی بین دو گروه نشان داد. نتایج آزمایشات نشان دادند که این ماده افزودنی برای افزایش کیفیت روغن همچنین کاهش تعداد ذرات فرسایشی موثر می باشد، وقتیکه این ماده افروزنی با غلظت ۱% در روغن موتور تراکتور MF399 استفاده می شود. افزون بر آن به دلیل ساختار سخت نانو افزودنی ، مقداری ذرات بزرگ اهنی در نمونه ها مشاهده شد که مقدارشان به تدریج کاهش یافت .