سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رحیمی تاکامی – پژوهشگاه نیرو
ادوارد غریبیان – پژوهشگاه نیرو تهران ایران

چکیده:

تغییر سوخت مصرفی با توجه به کیفیت آن میتواند مشکلات و محدودیتهایی ر ا برای هر نیروگاهی ایجاد کند. از آنجا که سوخت مصرفی نیروگاههای سیکل ترکیبی گاز میباشد و از گازوییل به عنوان سوخت جایگزین استفاده میشود، به همین منظور در این مقاله سعی شده است، کیفیت نامناسب این سوخت جایگزین در سیکلهای ترکیبی بررسی شود و به محدودیتهای ناشی از کیفیت نامناسب سوخت جایگزین پرداخته شود، سپس به تاثیر این محدودیتها بر عملکرد سیکل ترکیبی و بخشبخار آن پرداخته شده است. در نهایت با معرفی روشهایی که نیروگاه برای حل معضلات ناشی از کیفیت نامناسب سوخت جایگزین انجام میدهد، تاثیر این روشها بر پارامترهای عملکردی سیکل ترکیبی وبخش بخار آن بررسی میشود. پارامترهای عملکردی که تاثیر این محدودیتها بر آنها بررسی شده است، شامل توان تولیدی سیکل بخار، راندمان سیکل بخار، توان تولیدی سیکل ترکیبی، راندمان سیکل ترکیبی و راندمان بویلر بازیاب میباشد