سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی احسانی – کارشناس مکانیک خاک و پی،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
علیرضا گودرزی – کارشناس مکانیک خاک و پی،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

شبکه آبیاری و زهکشی دشت ارایض از شرق به رودخانه کرخه ازشمال به تپه های ماسه ای لخیضر و دشت دوسالق از جنوب به دشت باغه و تاقدیس ابوقریب و از غرب به کوه های مشتاق محدود می شود و دربرخی فصول سال از بارندگی بالایی برخوردار است هدف از تهیه مقاله حاضر بررسی فنی تاثیر وجود گچ دربافت مصالح خاکریز کانالهای طرح آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی دشت ارایض و توصیه پذیری استفاده از ژئوممبرین پایه قیری به منظور آب بندی مقطع کانالهای مذکور می باشد این امر از آن جهت مورد توجه قرارگرفت زیرا منابع قرضه مصالح ریزدانه با پلاستیسیته مناب که دارای حجم قابل برداشت مورد نیاز برای اجرای خاکریزهای مقطع اجرایی کانال باشد شامل مواد انحلال پذیر علی الخصوص گچ می باشند دراین مقاله سعی شده با انجام آنالیزهای عددی نشست بخش خاکریزی کانالها قبل از انحلال و بعد ازانحلال مقایسه شود.