سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون امینی – استاددانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
سیده سودابه کاولی – کارشناسی ارشد سازه
مهرداد صالحی دوبخشری – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از انجایی که در زمین لرزه ها با موضوعات بیش از حد بودن مقدار انرزی ورودی به سازه روبرو هستیم برای مقابله با این موضوع ودرنتیجه کاهش سطح ارتعاشات در سازه استفاده از تجهیزات جداسازی لرزه ای بسیار مفید و موثر خواهد بود جداسازهای لرزه ای با افزایش دوره تناوب طبیعی سازه پاسخ دینامیکی آن را کاهش میدهند درحالیکه سیستمهای جداساز لرزه ای چندین سال است که به کارگرفته شده اند زمانیکه سازه جداسازی شده تحت زلزله های نزدیک گسل قرار بگیرد دامنه ارتعاش زیاد پریود زیاد و تحریکهای ضربه ای منجر به ایجاد جابجایی های بسیار بزرگ در سیستم های جداساز ها می شوند دراین مطالعه استفاده از میراگرهای الحاقی به همراه سازه های جداسازی شده به عنوان یک روش برای کاهش پاسخ سازه های جداسازی شده در زلزله های نزدیک گسل مورد بررسی قرارگرفته است.