سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان حق شناس – کارشناس ارشد عمران گرایش خاک و پی
حسن شرفی – استادیار دانشگاه رازی
سحر جلیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

درسالهای اخیر اضافه کردن برخی از مواد ضایعاتی به خاک برای تثبیت ابداع و مورد استفاده قرارگرفته است یکی از این مواد شیشه می باشد که باتوجه به ساختار آن که اکثرا از سیلیس میباشد لذا انتظار می رود که سنگدانه های شیشه ای خواص مهندسی خوبی را از خود نشان دهند از نخستین کارهای انجام شده درمورد استفاده از شیشه خردشده در مهندسی ژئوتکنیک می توان به تحقیقات انجام شده توسط وارتمن و همکاران درسال ۲۰۰۴ اشاهر کرد نتایج آزمایش نشان دادند که افزودن شیشه خردشده به خاک می تواند باعث بهبود مهندسی خاک شود دراین مقاله با استفاده از نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده توسط حق شناس و همکاران درسالهای ۸۸و۸۹ به مدلسازی بستر با استفاده از نرم افزار Plaxis پرداختهشده است.