سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان،رشت
میرکامران هاشمی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان،رشت
سجاد محسن زاده – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان،رشت

چکیده:

بتن در طی زمان در اثر عوامل محیطی مختلف دچار تخریب شده و دوام خود را از دست می دهد. از جمله اینعوامل می توان به محیط های مخرب اسیدی و قلیایی اشاره کرد که در تماس با بتن، باعث کاهش مقاومت آن میشوند. از اینرو محققان با استفاده از پوزولان های مختلف در پی افزایش دوام بتن در برابر این عوامل هستند. دراین تحقیق به تاثیر جایگزینی ساروج و میکروسیلیس به جای سیمان بر روی دوام بتن سبک پرداخته شده است.برای این کار، بتن سبک با استفاده از جایگزینی ۱۰۰ درصد شن با لیکا ساخته شد و ساروج در مقادیر ۲۵ و ۵۰درصد و میکروسیلیس در مقادیر ۱۰ ، ۵ و ۱۵ درصد بصورت تکی و ترکیبی جایگزین وزنی سیمان گردیدند.نمونه ها ابتدا به مدت ۲۸ روز در آب و سپس در دو محیط حاوی اسید سولفوریک و نمک طعام نگهداری شدند. برروی تمامی طرحها آزمایش مقاومت فشاری و مقاومت خمشی انجام شد.نتایج حاصل از آزمایش های صورت گرفته نشان دهنده تاثیر مثبت میکروسیلیس بر دوام بتن سبک در هر دومحیط اسیدی و قلیایی می باشد همچنین با توجه به این آزمایش های می توان گفت که ساروج تاثیر مثبتی بردوام بتن نداشته بلکه باعث کاهش دوام آن نیز در مقایسه با طرح شاهد می شود.