سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم پیکرنگار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمرا ن سازه دانشگاه گیلان رشت
ملک محمد رنجبر – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت
رحمت مدندوست – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

در این تحقیق سعی بر آن است که تاثیر استفاده از ترکیب پوزولان های مختلف در بتن بر میزان نفوذ یون کلر و پتانسیل خوردگی فولاد در مقایسه با بتن معمولی در مدت ۹ ماه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این راستا نمونه های آزمایشی با دو نسبت آب به مواد سیمانی مختلف تهیه شد. نمونه ها در دو شرایط محیطی مخرب نمکی مغروق و تحت سیکل تر و خشک حاوی ۵% کلرید سدیم نگهداری گردید. نتایج حاکی از آن است که استفاده از ترکیب پوزولان ها سبب افزایش مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر می شود.