سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نادرپور – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
سیدروح اله حسینی واعظ – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
سیدمحمد خاتمی – کارشناس ارشد سازه، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان

چکیده:

دیوار برشی فولادی مرکب یک سیستم نوین بار بر جانبی و متشکل از یک پلیت فولادی به همراه دیوارهای بتن آرمه است که به یک سمت یا هر دو سمت آن توسط برش گیرهای مکانیکی متصل شده اند. ضخامت کم، وزن کم و سهولت نصب از مهمترین مزایای این سیستم در مقایسه با سایر سیستم های باربر جانبی هستند. یکی از نقش های مهم پانل بتن آرمه، جلوگیری از کمانش پلیت فولادی قبل از تسلیم می باشد. در سیستم نوین دیوار برشی فولادی مرکب فاصله ای بین دیوار بتنی و تیرها و ستون های مرزی وجود دارد. وجود این فاصله در زلزله های کوچک باعث عدم درگیر شدن بتن باقاب و بدون خرابی ماندن آن می شود. در زلزله های نسبتا بزرگ این فاصله بین دیوار بتنی و اعضای مرزی بسته شده و به سختی مجموعه اضافه می گردد. آزمایشات تناوبی بر روی دیوارهای برشی فولادی مرکب قدیمی و نوین نشان از خرابی اندک سیستم نوین در مقایسه با سیستم قدیمی دارد. پروسه طرح لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکب بر اساس مدهای گسیختگی شکل پذیر و ترد انجام می پذیرد