سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب شعبانی – کارشناس ارشد عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی اکبر پیراسته – دکترای تخصصی عمران PHD – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسبامی واحد شوشتر
عبدالکریم عباسی دزفولی – دکترای تخصصی عمران PHD – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسبامی واحد شوشتر

چکیده:

کاربرد پوزولان های مختلف می تواند تاثیر عمده ای بر خواص بتن داشته باشد در این تحقیق افزایش مقاومت فشاری بتن با سیمان نوع ۲ و پوزولان های مختلف بررسی گردید. هدف از این تحقیق دستیابی به ساختار بتنی توانمند و مقاوم می باشد . در این تحقیق نمومه های آزمابشگاهی مکعبی شکل به ابعاد ۱۰*۱۰*۱۰ سانتی متر در چهار نوع طرح اختلاط شامل : بتن معمولی نمونه B ، بتن حاوی ۱۵% میکروسیلیس نمونه M ، بتن حاوی ۳% میکروسیلیس و ۳۴% سرباره SLAG ، نمونه MS ، بتن حاوی ۹% پومیس و ۳۴% سرباره نمونه PS ساخته شد سپس آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه ها طی دو مرحله به شرحل ذیل انجام گردید مرحاه اول پس از گذشت ۷ روز انجام شد و بر اساس نتایج حاصل ، طرح MS با رسیدن به مقاومت ۵۰۲ کیلوگیرم بر سانتیمتر مربع ، بالاترین مقاومت را در بین سایر طرح های مورد آزمایش به دست اورد. مرحله دوم آزمایشات نیز به طریقی مشابه ف پس از گذشت ۲۸ روز انجام شد و بر اساس نتایج حاصل در این مرحله نیز مجددا طرح MS با رسیدن به مقاومت ۷۰۳ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بالاترین مقاومت را در بین سایر نمونه های مرود ازمایش به خود اختصاص داد.