سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمجید یادآورنیکروش – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
مریم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمکانیک

چکیده:

ازمهمترین ویژگی آلیاژهای حافظه دار که به خاطر آن شهرت دارند این است که با افزایش دما درحالت مارتنزیت از فاز مارتنزیت به آستنیت تبدیل شده و میتوانند تا میزان معینی کرنشهای ماندگار ایجاد شده دراثر بارگذاری راآزاد کرده و شکل اولیه خود را بدست آورند این آلیاژ ها درهنگام بازگشت به شکل اولیه قابلیت ایجاد نیرو یا تغییر مکان یا هردو را دارا می باشند دراین مقاله تاثیر استفاده از الیاژهای حافظه دار درکاهش ارتعاشات پره فن خنک کن ژنراتور یک نیروگاه گازی و تاثیر آن برفرکانس طبیعی و تنشهای اعمال شده به پره با استفاده از روشهای عددی و مدلهای محدود مورد بررسی قرارگرفته است.