سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
علیرضا حدادی –

چکیده:

روندرو به رشد مصرف برق و تاثیر گذاری بیش ازحد آن درفعالیتهای اقتصادی اجتماعی سیاسی و رفاهی ایجاب می کند تا مولفه های مهم مصرف برق و عواملتاثیر گذار برآن شناسایی شود شناسایی دقیق فرصت ها و تهدیدات به منظور تعدیل مصرف برق دربخشهای مختلف مصرف و برنامه ریزی برای استفاده ازفرصت ها و مقابله با تهدیدات ازمهمتریناقدامات برنامه ریزان درصنعت برق بوده که طی چندسال گذشته مورد توجه مجموعه صنعتبرق کشور بودها ست بررسی راهبردهای اتخاذ شده طی سالیان گذشته و نقش آنها درتعدیل مصرف برق و بهره وری بیشتر دراستفاده ازبرق زمینه مطالعاتی مناسب برای شناسایی فرصت ها و تهدیدات به منظور تعدیل مصرف برق است طی سالهای گذشته روندنصب کنتورهای الکترونیکی درشرکت های توزیع رشد قابل ملاحظه ای داشته است بطوریکه جامعه آماری ماسبی بهمنظور بررسی تاثیر این رویکرد استفاده از کنتورهای الکترونیکی براصلاح الگوی مصرف فراه م شده است.