سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا شهیدی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
فرشید قربانی شهنا – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت همدان
رستم گلمحمدی –

چکیده:

درسالهای اخیر تاثیرات زیانبار ذرات ریز منتشر شده ازصنایع مختلف مورد توجه قرارگرفته و سازمانهایی چون حفاظت از محیط زیست آمریکا EPA قوانین زیست محیطی برای این گونه ذرات تدوین گرده اند بسیاری از پالایشگرهای معمولی قادرندذرات بزرگ رابابازده مناسبی حذف نمایند اما درمورد حذف ذرات کوچکت راز ۵ میکرومتر و علی الخصوص کمتر از۱ میکرون کارایی کمی دارند برای رفع این مشکل راهکارهای مختلفی وجود دارد و یک روش که درمورد اسکرابرهاو ذرات آلاینده بصورت جداگانه یا باردارسازی همزمان این دو با بارهای مختلف می باشد دراین تحقیق جهت بررسی میزان تاثیر باردار سازی ذرات آلاینده و قطرات آب برراندمان اسکرابر های برج مه پاش سیستم پایلوتی با این قابلیت طراحی و ساخته شد ذرات درحین عبور ازواحد باردارسازی که ساختاری مشابه رسوب دهنده های الکتروستاتیک لوله ای دارند به روش هاله ای باردار شده و برای قطرات آب ازروش باردارسازی مستقیم استفاده شد.