سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
موسی صابر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
غلامحسین قره خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
احسان پارسائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

چکیده:

کرم غوزه پنبه یک حشره پلی فاژ بوده و پراکنش جهانی دارد و به گونه های مختلف گیاهی خسارت می زند . استفاده بی‌رویه از سموم شیمیایی موجب بروز مقاومت و مشکل آلودگی محیط زیست شده است در این مطالعه اثر فرمولاسیون تجاری ازادیراکتین و باکتری Bacillus thuringiensis sub sp. Kurstaki روی لارو سن ۳ کرم غوزه پنبه بررسی شد. آزمایشات زیست‌سنجی به روش گوارشی و به‌صورت اختلاط با اعضای مصنوعی در شرایط دمای ۲۶ ۱ ، رطوبت نسبی ۷۰ ۵% و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی صورت گرفت . غلظت توصیه شده مزرعه‌ای حشره کش های ازادیراکتین و باکتری B.t. به ترتیب ۱۴۳۸۶و ۷۵۹/۴۶ پی پی ام یا ۹۶/۷۵و ۱۲/۹۴ میلی‌گرم ماده مؤثر بر لیتر محاسبه گردید و همچنین اثرات متقابل این دو حشره کش LC20 منجر به ۷۳/۳۲در صد مرگ‌ومیر روی لاروهای سن سه شد مقادیر LT50 برای ازادیراکتین و باکتری B.t. به ترتیب ۳/۵۹ و ۴/۷۸ روز محاسبه شد. نتایج حاضر نشان می‌دهد که حشره گوش‌های با مجید کیانی و بیولوژیکی می‌تواند جایگزین سموم شیمیایی گردد و نیز می‌توان نتیجه گرفت که سم چریش دارای خاصیت سینرژیستی می‌باشد و مخلوط این دو حشره کش باعث کنترل بهتر و سریع‌تر کرم غوزه پنبه خواهد شد.