سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیار گروه متالوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر توکلی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید دانشکده فنی دانشگاه تهران
کارن ابری نیا – استادیارگروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران
فریدرضا بیگلری – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

فرایند برش (Fine blanking)فرایند شکل دهی ویژه ای است که در آن قطعه کار تحت شرایطی تنشی پیچیده ای قرار میگیرد و حاصل آن قطعه کاری با شکل ظاهری و دقت ابعادی مناسب می باشد.اگرچه بعضی از محققین مطالعاتی در این زمینه انجام داده اند اما هنوز مجهولات زیادی وجود دارد که باید مشخص شوند.در این مقاله به بررسی اثر رینگ vشکل بردقت ابعادی و شکل ظاهری قطعه حاصل از فرایند برش دقیق پرداخته می شود برای تحلیل از فولاد AISI 1045 به عنوان ماده قطعه کار استفاده شده است و کرنش معادل پلاستیک به عنوان معیار شکست انتخاب شده است از بررسی های انجام شده فهمیده می شود که ارتفاع و پهنای راکورد قطعه Die roll با افزایش ارتفاع رینگ V شکل Vee-ring کاهش می یابد همچنین کیفیت سطح برش خورده بهبود می یابد نتایج حاصله با نتایج عملی بدست آمده از قبل مطابقت خوبی دارد دراین تحلیل از نرم افزار المان محدود abaqus6.3.1 بهعنوان تحلیل گر استفاده شده است