سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته سوادکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی
مه لقا قربانلی – استاد گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
علی ستاریان – استادیار گروه جنگلداری مجتمع آموزش عالی گنبد

چکیده:

عوامل محیطی شامل رطوبت نسبی ودمای محیط که در رویشگاه ها و ارتفاعات مختلف جنگلی تغییر می کند برروی پراکنش گیاهی نوع گونه ها و حتی مورفولوژی برگ تاثیر گذار است و دیرینه شناسان گیاهی از این ارتباطات بهره می جویند دراین مطالعه جوامع گونه های درختی بلوط ,(Quercus castaneifolia ، انجیلی (Parrotia persica و راش (Fagus orientalis جنگل شصت کلاته گرگان در ۳ ارتفاع مختلف پایین بند، میان بند و بالا بند از سطح دریا ۳۰۰ تا ۸۶۰ متر مورد مطالعه قرارگرفت. درهر ارتفاع و در ماه های تیرو مرداد ۳ پایه به طور تصادفی انتخاب و از هر پایه تعداد ۳۰ برگ از ناحیه میانی تاج درخت بطور تصادفی انتخاب و خشک گردیدند. ویژگیهای مورفولوژیکی برگ شامل طول برگ: طول دمبرگ، عرض برگ در نصف و یک سوم طول برگ تعداد دندانه های برگ راست و چپ مورد بررسی قرارگرفت.