سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید خجسته – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
میراحمد لشته نشایی – استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
نیما امانی فرد – دانشیار، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر ارتفاع تاج در میزان انتقال و عبور امواج از موج شکن های شناور انجام گرفته است.. در این بررسی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموارSPHبه شبیه سازی عددی این پدیده پرداخته شده و نتایج حاصل با روابط تحلیلی و فرمول های تجربی و نیز مطالعات آزمایشگاهی مقایسه و صحت سنجی شده است. تطابق مناسب نتایج با یکدیگر بیانگر قابلیت بالای روشSPH می باشد. نتایج این تحقیق موید آنست که تا زمانیکه عمق آزاد روی تاج در نُرم معمول ۰,۳ عمق آب باشد، استهلاک امواج در حدود % ۵ باقی می ماند اما افزایش ارتفاع تاج موج شکن باعث استهلاک بیشتر موج شده ، به گونه ای که در یک موج شکن شناور که عمق آزاد تاج آن ۰,۸ عمق آب باشد، کاهش ارتفاع موج به % ۲۰ افزایش پیدا می کند