سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی
باقر ذهبیون – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر شابختی – عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان
آرش خوانساری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی

چکیده:

روشهای قابلیت اطمینان یا قابلیت اعتماد روشهایی هستند که با درنظر گرفتن عدم قطعیت ها درسازه مورد مطالعه امنیت ان را مورد بررسی قرار میدهند معیار اصلی برای سنجش امنیت عضو یا کل سازه دراین روشها شاخص اعتماد است یکی از عدم قطعیت های اصلی و تاثیر گذا ردر سازه های دریایی عدم قطعیت های مربوط به تخین نیروی ناشی از امواج است امکان محاسبه این نیروها با استفادهاز تئوری های مختلفی وجود دارد تئوری هایی که امروزه در طراحی جکت ها درخلیج فارس به کار می رود تئوری های امواج منظم مثل ایری استوکس مرتبه دو استوکس مرتبه سه و استوکس مرتبه پنج است دراین تئوری ها مشخصات موج محل سازه به اشکال مختلفی مثل ارتفاع دوره تناوب طیف انرژِی و غیره وارد محاسبات می شود دراین مقاله تاثیر تغییر ارتفاع موج مشخصه برروی شاخص اطمینان المانهای سکوی طراحی شده برای منطقه پارسجنوبی مورد مطالعه قرارگرفته است.