سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف کثیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجید اخوت – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین
محمد روئین فر – پژوهشگر مرکز تحقیقات فجر دانشگاه امام حسین

چکیده:

امروزه در سیستم های مخابراتی استفاده از روش های کد مدولاسیون که در واقع تلفیق کدینگ و مدولاسیون است، گسترش یافته و دارای کاربردهای متنوعی از جمله درDVB-DSNG می باشد. همچنین بررسی مصونیت این روش در مقابل روشهای اختلال، در بسترهای مخابراتی حساس و خاص از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است. در این مقاله میزان تاثیر اختلال تکرار کننده در روش TCM-16QAMکه در استانداردDVB-DSNG استفاده شده،بررسی می شود و با سیگنال۸QAM مقایسه شده است. اختلال تکرار کننده با دریافت سیگنال اصلی و با فرستادن این سیگنال با تاخیر به سمت گیرنده باعثدو پدیده چند مسیرگی و تداخل در گیرنده می شود. با مقایسه بین سیگنال۸QAM و TCM-16QAMمشخص شد که مصونیت سیگنال TCM-16QAM NVبرابر اختلال تکرار کننده بیشتر از سیگنال۸QAMاست.