سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شهروز باباهاشی –

چکیده:

بسیاری از بافت های تاریخی به دلایلی همچون اتفاقات تاریخی ، سکونت رجال و شخصیت ها،خاطره های شهروندان ، ارزش های معماری خاص و … واجد ارزش می باشند. در صورتی کهبافت های فرسوده تاریخی واجد ارزش به لحاظ گردشگری و تفرج مورد توجه قرار گیرد، هم فضا هایی مناسب و جذاب برای ارائه پاسخ به نیاز های روحی روانی شهروندان فراهم آمده و هم توسعه پایدار براساس احیای بافت فرسوده تاریخی امکان پذیر می گردد. این نوشتار در پی بررسی تاثیر بافت های فرسوده تاریخی بر روی توسعه ی پایدار و بیان نمونه هایی موفق در این زمینه می باشد.