سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجتبی پرهیزکاری – تهران شرکت خودروسازی سایپا
زهرا عابدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زهرا باغخانی – دانشجوی کارشناسی مدیریت تکنولوژی

چکیده:

وجود رقابت شدید و تنوع طلبی مصرف کنندگان و نیز حق انتخاب بیشتر برای آنها شرایطی را پیش روی شرکت ها گذاشته تا به تکاپو افتاده و هرچه بیشتر به رفتار مصرفکنندگان و عوامل تاثیر گذار برآنها بپردازند نام و نشان تجاری یکی ازدارایی هایی است که میتواند ارزش زیادی برایشرکت ایجاد کند درک ابعاد نام نشان تجاری و چگونگی تاثیر گذاری آنها برواکنش مصرف کنندگان به شرکت ها کمک می کند تا برنامه بازاریابی موثرتری را تدوینکرده و منابع را به صورت بهینه تخصیص دهند براساس مدل ارزش ویژه نام تجاری مبتنی برمشتری احساسات مثبت نسبت به نام تجاری یکی از ارکان نردبان برندینگ دررسیدن به وفاداری مشتری به نام تجاری می باشد براین اساس درتحقیق تاثیر احساسات وهیجانات نسبت به نام تجاری را برتمایل مشتریان درشرکت سایپا و درمورد خودرو ریو بررسی شد به این منظور ازتعداد۳۳۲ نفرازدارندگان خودرو ریو به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شد و پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان داده شد که تمامی ابعاد شش گانه احساسات مصرف کننده برپاسخ و واکنش مصرف کننده نسبت به انتخاب برندتاثیر گذار بوده است.