سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود نادرنژاد – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا راسخی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه سمنان

چکیده:

احداث مسیرهای ویژه حمل و نقل عمومی با هدف فراهم نمودن فضایی برای عملکرد بهتر وسایل نقلیه این سیستم صورت میگیرد. لذا به گفته بسیاری از کارشناسان، مسیر حرکت، مهمترین عنصر در تعیین میزان سرعت و قابلیت اطمینان در خدمات حمل و نقل عمومی است. براین اساس در برخی از معابر پر تردد شهر مشهد مسیرهای ویژه حمل ونقل عمومی احداث گردید. در این مقاله به بررسی و تحلیل نتایج حاصل از اجرای این مسیرها از طریق تعیین دو شاخص تعداد سفر و زمان سفر پرداخته شده است، که در نهایت بررسی های انجام شده نشان دهنده اجرای موفق این طرح ها در کاهش سهم حمل و نقل شخصی و استفاده بیشتر از حمل ونقل عمومی می باشند.