سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده روشنک امیرکیایی – کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
میرعبدالحمید مهرداد – استادیار گروه ههندسی عوراى، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
عطاا… غبرایی –

چکیده:

سواحلی که تحت تاثیر جریانهای بالا رونده قرا ردارند مثل دهانه ورودی رودخانه ها به دریا همواره دستخوش تغییرات مورفولوژیکی و تغییر شکل های متناوب نوارساحلی هستند یکی از طرح های حفاظت از چنین سواحلی احداث بند آب برگردان Jetty می باشد احداث این سازه همانند احداث دیگر سازه های دریایی شرایط طبیعی موج و جریان را دریک منطقه تغییر میدهد بنابراین قبل از اقدام به احداث چنین سازه پرهزینه ای کارایی آن درحفاظت از یک منطقه ساحلی بایدمورد بررسی دقیق قرارگیرد منطقه دهنه سرسفید رود از جمله نواحی آسیب پذیر نوارساحلی جنوب دریاچه خزر است که تاکنون تغییرات مورفولوژیکی زیادی را به خود دیده است دراین مطالعه به کمک نرم افزار mike21 اثراحداث سازه حفاظتی بند آب برگردان درتثبیت سواحل منطقه دهنه سرسفید رود بررسی می شود نتایج این مطالعه نحوه تغییرات خط ساحلی درمجاورت این سازه حفاظتی را درسالهای آینده نشان میدهد.