سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم قره چایی – دانشجویان کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی عمران
مهسا زرگریان –
نعمت اله بخشی –

چکیده:

امروزه بحث سبک سازی مصالح مصرفی در ساختمان یکی از عوامل مهم در زمینه کاهش بار مرده ساختمان و عملکرد بهتر سازه ها در زلزله است.در این مقاله به بررسی عوامل موثر در افزایش مقاومت فشاری ، کاهش چگالی و نیز هزینه بتن سبک سازه ای با استفاده از سبک دانه لیکای سازه ای ، پرداخته شده است . بدین منظور طرح اختلاط های متعددی در آزمایشگاه ساخته شد و پس از عمل آوری و خشک نمودن نمونه ها ، مقاومت فشاری و چگالی آنها تعیین گردید. در این طرح ها تاثیر عوامل مختلف شامل درصد مناسب سنگدانه (شامل ماسه و لیکا)، مقدارمیکروسیلیس ، پودر سنگ آهک و استفاده ترکیبی از آنها و مقدارمطلوب هر یک ، بر روی مقاومت فشاری و چگالی و هزینه نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد افزایش ماسه باعث افزایش مقاومت فشاری و نیز افزایش چگالی شده ، استفاده از لیکای ریز بین ۵ تا ۱۰ درصد حجمی نسبت به کل سنگدانه ها ، تاثیر مطلوب داشته و افزودن پودرسنگ آهک تاثیر خاصی بر مقاومت نداشته هرچند چسبندگی را افزایش می دهد.استفاده از میکروسیلیس نیز بین ۷ تا ۱۰ % به عنوان جایگزین سیمان باعث افزایش مقاومت میشود اگرچه مقادیر بیشتر تاثیر مطلوبی ندارد.