سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر جعفرزاده – شرکتتوزیع نیروی برق تبریز
کاظم زارع – دانشگاه تبریز

چکیده:

درسیستم های توزیع زمان خاموشی بستگی زیادی به زمان و ترتیب کلیدزنی جهت برقرداری مجدد شبکه دارد درمدلهای موجود ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع زمان کلیدزنی لحاظ نشده و یا ثابت درنظر گرفته میشود درحالیه با افزایش مانور برای کلیدزنی محاسبه زمان کلیدزنی بسیارپیچیده تر می باشد براین اساس دراین مقاله با توجه به همزمان و غیرهمزمان بودن کلیدزنی ها مدل جدیدی برای محاسبه زمان کلیدزنی ارایه می شود همچنین جهت محاسبه قابلیت اطمینان شبکه مدلهای باروهزینه مناسب مورد استفاده قرار میگیرد درنهایت مدلهای ارایه شده برروی فیدرهای شبکه امور برق روشنایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز دردو حالت سنتی و اتوماسیون مورد تست و آزمایش قرارمیگیرد.