سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد فروغی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
فدرا فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

امروزه استفاده از میانقابهای مصالح بنایی بهدلایل معماری و طراحی سازه ای درساختمان ها مورد توجه قرارگرفته اند خصوصا استفاده از میانقابهای مصالح بنایی و به ویژه اجری درمقاوم سازی سازه های مختلط با قاب میانی فولادی و نیز سازه های اسکلتی راهکاری موثر و مناسب تشخیص داده شده است قابهای فولادی همراه با میانقاب مصالح بنایی یک سیستم سازه ای معمول در نقاط مختلفی از جهان می باشند و چنانچه میانقاب ها درطراحی بصورت معقول درنظر گرفته شوند می توانند تاثیر مفیدی برپاسخ لرزها ی سازه داشته باشد از انجا که به لحاظ معماری نیاز به وجود بازشوها دردیوارها داریم لازم است آگاهی بیشتری نسبت به رفتار این گونه سازه ها تحت اثر بازشوها بدست آید. دراین تحقیق پس از مدلسازی یک نمونه ازمایشگاهی از قابی فولادی با میانقاب بنایی با استفاده از اجزای محدود و منظور کردن رفتار غیرخطی هندسی و مصالح و نیز ترک درنرم افزار ABAQUS و مقایسه نتایج و اعتبار بخشی مدل به بررسی نمونه هایی با ابعاد مختلف نسبت های متفاوت سطوح بازشو به سطح کل دیوار و موقعیت های مختلف بازشو ها درمیانقاب اجری مستقر درقاب فولادی پرداخته و درنهایت پیشنهاداتی دراین زمینه ارایه گشته است.