سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فروغی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد -دکترای سازه-دانشکده مهندسی عمر
فدرا فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه یزد

چکیده:

قاب های دارای میانقاب مصال حبنایی، از جمله عناصری هستند که در اکثر سازه های سنتی و مدرن موجود در نقاط مختلف جهان کاربرد دارند.تحقیقات نشان داده است که این قاب ها فارغ از نحوه طبقه بندی در رده المان های سازه ای و یا غیر ساز های، نقش موثری در تعیین رفتار سازه ها دربرابر زلزله دارند. گستره پژوهش های انجام شده در این زمینه، جنبه های مختلفی از رفتار این قاب ها را مورد بررسی قرار داده است و هنوز تلاش هایزیادی برای گشودن جنبه های ابهام رفتار آنها صورت می گیرد. از آنجا که به لحاظ معماری در دیوارها نیاز به وجود بازشو می باشد، لازم است آگاهی بیشتری نسبت به رفتار اینگونه سازهها تحت اثر بازشوها به دست آید. در این تحقیق پس از مدلسازی یک نمونه آزمایشگاهی از قابی فولادی با میانقاب بنایی با استفاده از اجزای محدود و منظور کردن رفتار غیرخطی هندسی و مصالح و نیز ترک در نرم افزارABAQUS و مقایسه نتایج و اعتباربخشی مدل، به بررسی نمونههایی با نسبت های متفاوت سطوح بازشو به سطح کل دیوار و موقعیت های مختلف بازشوها در میانقاب آجری مستقر در قاب فولادی سه دهانه، پرداخته و درنهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گشته است