سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر سبهانی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هرمزگان

چکیده:

این تحقیق با عنوان بررسی تاثیر ابعاد ساختارسازمانی برابعاد مدیریت دانش درشرکت ملی حفاری اهواز درسال ۱۳۹۱ هجری شمسی انجام گرفت تا تاثیر ساختارسازمان را برحفظ و نگهداری دانش سازمان بررسی کنیم بدین منظور یک فرضیه اصلی و بیست و یک فرضیه فرعی تدوین گردید که رابطه مولفه های ساختارسازمانی شامل پیچیدگی رسمیت و تمرکز سازمانی با مولفه های مدیریت دانش شامل بدست آوردن دانش به کاربردن دانش یادگیری از فرایند دانش تسهیم و مبادله دانش ارزیابی دانش ایجاد و تثبیت دانش و استفاده بهینه از دانش به عنوان متغیر مورد ارزیابی قرارگرفتند.