سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام بلوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی زینی وند – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سرریز لبه تیز از سازه های متداول جهت اندازه گیری دبی جریان در کانال های باز به شمار می اید ازجمله مسائل و مشکلاتی که ممکن است بر این اندازه گیری اثر منفی بگذارد تجمع رسوبات در پشت سرریز می باشد برای رفع این مشکل در سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات مختلفی انجام شده است نتیجه این تحقیقات نشان دادکه اگر یک روزنه در زیر سرریز ایجاد گردد می تواند باعث شستشوی رسوبات پشت سرریز گردد و این نتیجه به عنوان اصل هدف دراین تحقیق معرفی می گردد درمواردی مثل زمان سیلاب یا بارندگی شدید شاهد بالا آمدن آب در کانالها می باشیم که این پدیده نیز بهعنوان یک مشکل دیگر درکانالهای انتقال آب مطرح می باشد در تحقیق حاضر به بررسی ابعاد روزنه برای کنترل دبی عبوری ازکانال پرداخته شده است