سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حامد بلانیان – دانشجوی دوره دکتری ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا فتاحی مقدم – دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی عبادی – دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
داراب حسنی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:

تکثیر رویشی یکی از بزرگترین مشکلات تولید گردو در ایران است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات کابرد آنتی اکسیدان های اسید سیتریک (۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر) و اسید آسکوربیک (۵۰۰ میلی گرم در لیتر) و همچنین پیوندک های سبززدایی شده بر ریزشاخه پیوندی گردو صورت گرفت. پیوندک ها از سرشاخه های سال جاری رقم جهان ۲ گرفته شده و روی پایه های یک ماهه بذری در شرایط گلخانه ریزشاخه پیوندی شدند. آزمایش در مرداد ماه ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران صورت گرفت و نتایج نشان داد که تیمار آنتی اکسیدانی (۵۰%) و کاربرد پیوندک سبززدایی شده (۹/۴۷%) گیرایی بالاتری را نسبت به شاهد (۵/۳۷%) در بر داشتند. در مورد رشد اولیه پیوندک نیز پیوندک های سبززدایی شده بیشترین رشد را نشان دارند.